معنی و ترجمه کلمه newel به فارسی newel یعنی چه

newel


تيرميان پلکان مارپيچ ،پايه نرده
عمران : تيرى که محور اصلى پلکان مارپيچى را تشکيل مى دهد
معمارى : ستون پلکان مارپيچ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها