معنی و ترجمه کلمه newfashioned به فارسی newfashioned یعنی چه

newfashioned


امروزى ،مطابق مد روز،تازه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها