معنی و ترجمه کلمه newsmonger به فارسی newsmonger یعنی چه

newsmonger


)=gossipy(خبرکش ،خبرچين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها