معنی و ترجمه کلمه newton به فارسی newton یعنی چه

newton


نيوتن ،واحد نيرو در دستگاه.K.S.
علوم مهندسى : نيوتن
الکترونيک : نيوتون
علوم هوايى : واحد نيرو در سيستم متريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها