معنی و ترجمه کلمه ni dan geri به فارسی ni dan geri یعنی چه

ni dan geri


ورزش : ضربه دوتايى با پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها