معنی و ترجمه کلمه nickel cladding به فارسی nickel cladding یعنی چه

nickel cladding


علوم مهندسى : پوشش نيکلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها