معنی و ترجمه کلمه nicotiana به فارسی nicotiana یعنی چه

nicotiana


(گ.ش ).توتون ،گياه توتون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها