معنی و ترجمه کلمه nictitate به فارسی nictitate یعنی چه

nictitate


چشمک زدن ،برهم زدن پلک چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها