معنی و ترجمه کلمه night effect به فارسی night effect یعنی چه

night effect


علوم نظامى : تاثيرات تغيير جريان مغناطيسى در شب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها