معنی و ترجمه کلمه night interception به فارسی night interception یعنی چه

night interception


رهگيرى شبانه ،کمين شبانه
علوم نظامى : استراق سمع شبانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها