معنی و ترجمه کلمه night stool به فارسی night stool یعنی چه

night stool


صندلى سوراخ دار براى قضاى حاجت در شب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها