معنی و ترجمه کلمه night stool به فارسی night stool یعنی چه

night stool


صندلى سوراخ دار براى قضاى حاجت در شب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها