معنی و ترجمه کلمه nimble fingers به فارسی nimble fingers یعنی چه

nimble fingers


انگشتهاى فرز،چابک دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها