معنی و ترجمه کلمه nine times out ten به فارسی nine times out ten یعنی چه

nine times out ten


بيشتر اوقات ،غالبا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها