معنی و ترجمه کلمه nine track tape به فارسی nine track tape یعنی چه

nine track tape


کامپيوتر : نوار نه شياره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها