معنی و ترجمه کلمه nitro muriate acid به فارسی nitro muriate acid یعنی چه

nitro muriate acid


تيزاب شوره و نمک ،تيزاب طلايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها