معنی و ترجمه کلمه nitrocellulose به فارسی nitrocellulose یعنی چه

nitrocellulose


باروت بى دود( نوعى باروت که از اثر اسيد نيتريک بر پنبه به دست مى ايد)
علوم مهندسى : نيتروسلولز
معمارى : نيتروسلولوز
علوم نظامى : باروت بى دود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها