معنی و ترجمه کلمه nitrogen mustard به فارسی nitrogen mustard یعنی چه

nitrogen mustard


گاز خردل
علوم نظامى : گاز کشنده خردل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها