معنی و ترجمه کلمه no crime or punishment except in به فارسی no crime or punishment except in یعنی چه

no crime or punishment except in


accordance with the law
قانون ـ فقه : اصل قانونى بودن جرم و مجازات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها