معنی و ترجمه کلمه no fire line به فارسی no fire line یعنی چه

no fire line


خط منع اتش
علوم نظامى : خط منع اتش توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها