معنی و ترجمه کلمه no pay nowork به فارسی no pay nowork یعنی چه

no pay nowork


پول ندهندکار هم کرده نميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها