معنی و ترجمه کلمه no-load loss به فارسی no-load loss یعنی چه

no-load loss


علوم مهندسى : تلف يا تلفات بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها