معنی و ترجمه کلمه no-load speed به فارسی no-load speed یعنی چه

no-load speed


علوم مهندسى : سرعت بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها