معنی و ترجمه کلمه no-load torque به فارسی no-load torque یعنی چه

no-load torque


علوم مهندسى : گشتاور پيچشى بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها