معنی و ترجمه کلمه nobble به فارسی nobble یعنی چه

nobble


بطرف خود اوردن ،طرفدار خود کردن ،سرقت کردن ،سواستفاده کردن ،جرزدن ،تقلب کردن
ورزش : نزريق مواد مخدر به اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها