معنی و ترجمه کلمه nobility به فارسی nobility یعنی چه

nobility


نجابت ،اصالت خانوادگى ،طبقه نجبا
قانون ـ فقه : طبقه نجبا و اعيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها