معنی و ترجمه کلمه nodal point به فارسی nodal point یعنی چه

nodal point


صفحه گرهى ،نقطه اغاز
شيمى : نقطه گرهى
علوم نظامى : نقطه ايست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها