معنی و ترجمه کلمه nomenclauture به فارسی nomenclauture یعنی چه

nomenclauture


نام گذارى ،فهرست اصطلاحات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها