معنی و ترجمه کلمه nominal gross national product به فارسی nominal gross national product یعنی چه

nominal gross national product


بازرگانى : محصول ناخالص ملى اسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها