معنی و ترجمه کلمه nominal wage به فارسی nominal wage یعنی چه

nominal wage


بازرگانى : مزد اسمى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها