معنی و ترجمه کلمه nomogram به فارسی nomogram یعنی چه

nomogram


اباک
علوم مهندسى : جدول محاسباتى
عمران : الگو
معمارى : نمودار
روانشناسى : نمودار محاسباتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها