معنی و ترجمه کلمه non commital به فارسی non commital یعنی چه

non commital


خود دارى( کننده ) از گرفتار کردن خويش بويسله تصديق يا تکذيب مطلبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها