معنی و ترجمه کلمه non delay به فارسی non delay یعنی چه

non delay


ماسوره بى تاخير
علوم نظامى : بدون تاخير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها