معنی و ترجمه کلمه non entity به فارسی non entity یعنی چه

non entity


نيستى ،عدم ،سخن جعلى ،چيز بى اهميت ،کسيکه بودو نابوداو يکى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها