معنی و ترجمه کلمه non existent به فارسی non existent یعنی چه

non existent


معدوم ،نابوده ،ناموجود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها