معنی و ترجمه کلمه non feasor به فارسی non feasor یعنی چه

non feasor


کوتاهى کننده ،مقصر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها