معنی و ترجمه کلمه non-load bearing wall به فارسی non-load bearing wall یعنی چه

non-load bearing wall


ديوار بار نبر
معمارى : ديوار تيغه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها