معنی و ترجمه کلمه non-magnetic materials به فارسی non-magnetic materials یعنی چه

non-magnetic materials


الکترونيک : اجسام نامغناطيسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها