معنی و ترجمه کلمه non-metallic waterproof wiring به فارسی non-metallic waterproof wiring یعنی چه

non-metallic waterproof wiring


الکترونيک : کابل با پوشش لاستيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها