معنی و ترجمه کلمه non-moving water به فارسی non-moving water یعنی چه

non-moving water


عمران : اب راکد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها