معنی و ترجمه کلمه non-productive time به فارسی non-productive time یعنی چه

non-productive time


علوم مهندسى : زمان مرده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها