معنی و ترجمه کلمه non-self-maintained discharge به فارسی non-self-maintained discharge یعنی چه

non-self-maintained discharge


الکترونيک : تخليه وابسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها