معنی و ترجمه کلمه non-serverign acts به فارسی non-serverign acts یعنی چه

non-serverign acts


قانون ـ فقه : اعمال تصدى دولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها