معنی و ترجمه کلمه non-sinusoidal wave به فارسی non-sinusoidal wave یعنی چه

non-sinusoidal wave


الکترونيک : موج غير سينوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها