معنی و ترجمه کلمه non-tilting mixer به فارسی non-tilting mixer یعنی چه

non-tilting mixer


عمران : بتن ساز دوارى که مخزن ان داراى دو سوراخ مى باشد و حول محور افقى مى چرخد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها