معنی و ترجمه کلمه non-unifor flow به فارسی non-unifor flow یعنی چه

non-unifor flow


عمران : جريان غيريکنواخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها