معنی و ترجمه کلمه nonadditivity به فارسی nonadditivity یعنی چه

nonadditivity


روانشناسى : جمع ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها