معنی و ترجمه کلمه nonage به فارسی nonage یعنی چه

nonage


فاقد اهليت قانونى ،صغير،خردى ،عدم بلوغ ،عدم رشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها