معنی و ترجمه کلمه noncash expenditures به فارسی noncash expenditures یعنی چه

noncash expenditures


بازرگانى : مخارج غير نقدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها