معنی و ترجمه کلمه nonconformist به فارسی nonconformist یعنی چه

nonconformist


ناپيرو،نامقلد،معاند،ناموافق ،مخالف کليساى رسمى ،خود راى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها