معنی و ترجمه کلمه noncontinuity theory به فارسی noncontinuity theory یعنی چه

noncontinuity theory


روانشناسى : نظريه ناپيوستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها